GameWalk.pl

Witaj na platformie GameWalk.pl Network - Integrujemy najlepsze wortale tematyczne o grach w Polsce na PC, Xbox 360 i PS3 - wplącz się w naszą sieć!

GameWalk.pl
Powitajmy ELEX Info!

Powitajmy ELEX Info!

Sieć GameWalk.pl wzbogaciła się o kolejną stronę – wszystko wskazuj...

4. urodziny Cudów Thedas - Konkursy!

4. urodziny Cudów Thedas - Konkursy!

Jak co roku w rocznicę założenia wortalu Cuda Thedas przygotowaliśm...

Wygraj torbę Dragon Age II

Wygraj torbę Dragon Age II

Na naszym facebookowym profilu Cudów Thedas, właśnie została pobita...

Wiedźmin 3: Dziki Gon - zapowiedź!

Wiedźmin 3: Dziki Gon - zapowiedź!

Wszyscy fani Wiedźmina doczekali się informacji na którą czekali ...

KONKURSY z okazji Dnia N7!!!

KONKURSY z okazji Dnia N7!!!

Już wkrótce – 7 listopada wspólnie z fanami serii Dragon Age i Mass ...

4. urodziny Cudów Thedas - Konkursy!

Data: poniedziałek, 17 marca 2014
Risen

Jak co roku w rocznicę założenia wortalu Cuda Thedas przygotowaliśmy dla Was ciekawe konkursy z nagrodami. W tym roku w nasze 4. urodziny nie zrywamy z tradycją, więc będziecie mogli wygrać między innymi breloki Mass Effect, wiedźmińskie karty, czterordzeniowy tablet z power bankiem gry Mass Effect: Trylogia oraz wiele innych niezwykłych nagród. Więcej informacji o konkursach znajdziecie kilkając w zamieszczone poniżej linki. W rozwinięciu znajdziecie regulamin urodzinowych konkursów. Koniecznie się z nim zapoznajcie pod wysłaniem swoich zgłoszeń! Życzymy wszystkim powodzenia i czekamy na Wasze świetne prace :)


Konkurs 1 - Quiz
Konkurs 2 - Graficzny - Wymyśl nowego potwora, który mógłby pojawić się w Dragon Age: Inkwizycja
Konkurs 3 - Literacki - Zachęć innych do odwiedzenia Fereldenu.

Przypominamy, że aktualnie trwa również konkurs z okazji tysiąca fanów na facebooku, w którym do wygrania jest torba z motywem z gry Dragon Age II

Do grafiki konkursowej wykorzystany został fanart przygotowany przez użytkowniczkę DonnaAnna: http://donnaanna.deviantart.com/

4. urodziny Cudów Thedas - Konkursy!

REGULAMIN KONKURSÓW

§ 1. Organizator i czas trwania Konkursów

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursach

 • W Konkursach mogą brać udział tylko osoby mieszkające na terenie Polski.
 • Każdy uczestnik może wziąć udział we wszystkich konkursach – należy tylko pamiętać o przesłaniu każdego zgłoszenia osobno.
 • Uczestnikiem Konkursów może być osoba fizyczna, która do 2 kwietnia 2014 r. spełni warunki jednego z 3 konkursów wymienionych w punkcie § 3. Osoba ta nie może należeć do redakcji wortalu, ani pracowników firm fundujących nagrody.
 • Teksty nadesłane na Konkurs 3 oraz prace na Konkurs 2 muszą w całości stanowić twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Treści nadesłane na Konkurs 3 oraz prace na Konkurs 2 nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Pracami konkursowymi nie mogą być teksty i obrazy, które w całości były publikowane w którymkolwiek z mediów.
 • Naruszenie przez uczestnika Konkursów któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków uczestnictwa w Konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w §2 pkt 2, uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.
 • Uczestnik konkursów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ust. z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101/2002, poz. 926 z późn. zm.) oraz na publikację wysłanej przez siebie pracy na stronie wortalu Cuda Thedas.
 • Do 6 kwietnia 2014 r., spośród nadesłanych prac jury wyłoni zwycięzców, którym przyzna odpowiednio nagrody wymienione w §3 pkt.
 • Ogłoszenie wyników Konkursów nastąpi najpóźniej 6 kwietnia 2014 r., poprzez zamieszczenie na stronie wortalu Cuda Thedas oraz facebookowym fanpage'u GameWalk.pl informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, zawierającej imiona, nazwiska i/lub nicki zwycięzców.

§ 3. Zasady Konkursów

 • Aby wziąć udział w konkurencji, należy spełnić warunki jednego z poniższych konkursów:

KONKURS 1

Konkurencja polega na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na 10 prostych pytań związanych z serią Dragon Age. Poprawne odpowiedzi prosimy wysyłać pod adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , z dopiskiem „Cuda Thedas Konkurs 1”.

KONKURS 2

Jest to konkurs graficzny. Konkurencja polega na przygotowaniu grafiki przedstawiającej naszą wizję potwora, który mógłby pojawić się w grze Dragon Age: Inkwizycja Prace należy przesłać w wyznaczonym czasie, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , z dopiskiem „Cuda Thedas Konkurs 2”. Forma pracy jest dowolna.

KONKURS 3

Jest to konkurs literqacki. Konkurencja polega na tekstu zachęcającego do odwiedzenia Fereldenu. Prace należy przesłać w wyznaczonym czasie, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , z dopiskiem „Cuda Thedas Konkurs 3”. Objętość tekstu i jego forma nie jest ograniczona. W Konkursie wezmą udział tylko i wyłącznie teksty napisane w języku polskim. Teksty mogą zawierać grafiki, lecz nie mogą być to dominujące elementy.

Nagrody za poszczególne konkursy opisane zostały na specjalnych stronach z informacjami o danym konkursie:


Konkurs 1 - Quiz
Konkurs 2 - Graficzny - Wymyśl nowego potwora, który mógłby pojawić się w Dragon Age: Inkwizycja
Konkurs 3 - Literacki - Zachęć innych do odwiedzenia Fereldenu.

§ 4. Postępowanie reklamacyjne

 • Decyzja jury, wskazująca laureatów Konkursów oraz przyznanie im nagród, jest ostateczna.
 • W przypadku, gdy zwycięzca nie wyśle Organizatorowi wiadomości zwrotnej, zawierającej adres do wysyłki nagrody, to przechodzi ona na inną, wytypowaną przez jury osobę.

§ 5. Postanowienia końcowe

 • Osobą odpowiedzialną za Konkursy ze strony Organizatora Konkursów jest administrator wortalu Cuda Thedas - Severan.
 • Przesyłając prace na Konkursy, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursów zawarte w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na Konkursy, Uczestnik wyraża również zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursów, ma jednocześnie prawo do wglądu w nie oraz wprowadzania w nich poprawek.
 • W sytuacjach wyjątkowych Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.
Źródło: Dragon Age  / Rozwinięcie